Klubski večeri

SONICA 2022: SHXCXCHCXSH, Oscar Recarte, Nulla, Douchean

Klubska razpaljotka festivala Sonica 2022 v družbi (o)kultnega švedskega techno dvojca z neizgovorljivim imenom.

✴️ SHXCXCHCXSH (SE) ✴️ Oscar Recarte (PE) ✴️ Nulla ✴️ Douchean


Vstopnina: 12 EUR
Festivalska vstopnica: https://tinyurl.com/yu29kyva


Vezenje (novih) relacij je potencial za izvezenje novih realnosti. Zato na Sonico prihaja enigmatični švedski dvojec SHXCXCHCXSH, ki izhaja iz tradicije anonimnih kolonizatorjev prihodnosti. Ambasadorja okultnega techno ritualizma, ki nemalokrat vleče na temačne estetike skandinavskega metala, v svojih hipersaturiranih produkcijah in živih nastopih vzpostavljata kreativni dialog med abstraktnim techno ekspresionizmom in neusmiljenim udrihanjem berlinskih industrijskih kladiv. Za ogrevanje bosta poskrbela perujski zvočni raziskovalec Oscar Recarte in predstavnik podmladka slovenske techno reprezentance Douchean, za zaključek izmene pa bo tokrat odgovorna ljubljanska electro mojstrica Nulla.

SHXCXCHCXSH (SE)
Enigmatična švedska techno entiteta z najbolj neizgovorljivim imenom v zgodovini popularne glasbe velja za sinonim za temnejša in abstraktnejša utelešenja eksperimentalnega techna. Dvojec, ki se navadno skriva pod kapucami in s svojo prezenco spominja na kultne metalce Sunn O))), izhaja tako iz industrial in dark techno estetike kot tudi drona, noisa in dark ambienta, vendar se njihov raziskovalni zvok pogosto spogleduje tudi z IDM izrazjem. Njihova hipnotična muzika za konec sveta ohranja fino ravnovesje med apokaliptičnim brezupom in rejversko evforijo. Na Sonico prihajajo z aktualnim albumom Kongestion, ki je kot večina njihovega doslejšnjega materiala izšel pod okriljem založbe Avian.

OSCAR RECARTE (PE)
Oscar Recarte raziskuje nove oblike glasbenega izražanja, preučuje zaznavanje zvoka kot takega in poslušanje kot dejanje. Pri tem uporablja terenske in studijske posnetke ter računalniška sredstva, pri čemer oblikuje in izvaja lastna programska orodja za generiranje, obdelavo in organizacijo zvoka. Poleg tega koordinira in spodbuja projekte usposabljanja in razstavljanja, ki vključujejo uporabo digitalnih tehnologij v umetniški praksi (CES Peru, Multichannel Listening Cycle, ENSABAP Audiovisual Media Laboratory). Vodi tudi serijo koncertov La Escucha Como Acción, namenjeno pozornemu poslušanju in zvočnemu eksperimentiranju. Oscar je predstavil koncerte in delavnice v različnih prostorih in na festivalih, posvečenih sodobni glasbi v Peruju, Ekvadorju, Mehiki, Kolumbiji in Boliviji. Njegova dela so objavile založbe iz Peruja, Argentine, Mehike in Združenih držav Amerike.

DOUCHEAN (SI) (DE/FRAGMENT)
Predstavnik podmladka slovenske techno reprezentance je privrženec rjovečih industrial sintov in razbijaških sinkopiranih ritmov, značilnih za sodobne izpeljanke nagruvanega dark techna. Njegove eksperimentalno naravnane produkcije so izšle na kompilacijah založb Kamizdat in DE/FRAGMENT. Kot član istoimenske serialke in sopotnik kolektiva Tektonika se je na elektronski sceni uveljavil s premišljenim klubskimi miksi, ki iščejo ravnovesje med klasičnim udrihanjem techno kladiv in avanturističnimi plesnimi eksurzi v neznano.

NULLA (SI) (CLSTRFNK)
Rokohitrska ljubljanska didžejka in producentka, ki skupaj z Nitzem in Evanom sestavlja ekipo CLSTRFNK, predstavlja eno prvi imen slovenske electro garde. S svojo poznavalsko selekcijo na presečišču detroitskega in britanskega plesnega izročila, ki navadno vključuje sofisticirane electro pokalice, mutantske techno/breakbeat koračnice in druge vratolomne bisere, redno trese zidove ljubljanskih klubov in v poletnih mesecih premika telesa rejverjev na domačih elektronskih festivalih. Kot producentka se je podpisala pod skupni EP s kolegico Dvidevat za založbo Kamizdat, njene produkcije pa najdemo tudi na raznih kompilacijah.

ENG

The embroidering of (new) relations offers the potential for the embroidering of new realities. That’s why the enigmatic Swedish duo SHXCXCHCXSH is coming to SONICA. Hailing from the tradition of anonymous colonizers of the future, the ambassadors of occult techno ritualism often draw on the dark aesthetics of Scandinavian metal. Their hyper-saturated productions and live performances establish a creative dialogue between abstract techno expressionism and the relentless pounding of industrial hammers. The Peruvian sound explorer Oscar Recarte and young Slovenian techno talent Douchean will take care of the warm up, while on closing duties you will find the local electro specialist Nulla.

SHXCXCHCXSH (SE)
The enigmatic Swedish techno entity with the most unpronounceable name in the history of popular music is synonymous with the darker and more abstract incarnations of experimental techno. Hiding under their hoods in a way reminiscent of the cult metal outfit Sunn O)))), the duo draws from industrial and dark techno aesthetics as well as drone, noise and dark ambient, but their exploratory sound often flirts with IDM tropes as well. Their hypnotic music for the end of the world strikes a fine balance between apocalyptic despair and raver euphoria. They’re coming to Sonica with their current album Kongestion, which, like most of their previous material, was released under the Avian label.

OSCAR RECARTE (PE)
Oscar Recarte explores new forms of musical expression, investigating the perception of sound as such and listening as action. For this he works with field and studio recordings, as well as with computational means, designing and implementing his own software tools for the generation, processing and organization of sound. He also coordinates and promotes training and exhibition projects that involve the use of digital technologies in artistic practice (CES Peru, Multichannel Listening Cycle, ENSABAP Audiovisual Media Laboratory). He also directs La Escucha Como Acción, a series of concerts dedicated to attentive listening and sound experimentation. Oscar has presented concerts and workshops in various spaces and festivals dedicated to contemporary music in Peru, Ecuador, Mexico, Colombia and Bolivia. In addition, his work has been published by labels from Peru, Argentina, Mexico and the United States.

DOUCHEAN (SI) (DE/FRAGMENT)
A representative of the Slovenian techno youth, Douchean is a lover of roaring industrial synths and pounding syncopated rhythms, typical of modern derivatives of forward-thinking dark techno. His experimental productions have been released on various compilations by Kamizdat and DE/FRAGMENT. As a representative of the DE/FRAGMENT club night and a fellow member of the Tektonika collective, he has gained recognition on the local electronic scene with his dexterous club mixes that seek a balance between classic techno hammering and adventurous dance excursions into the unknown.

NULLA (SI) (CLSTRFNK)
The Ljubljana-based DJ and producer, member of the CLSTRFNK collective along with Nitz and Evano, is one of the most prominent names of the Slovenian electro scene. With her singular selection at the intersection of Detroit and British dance traditions, which usually includes sophisticated electro jams, mutant techno/breakbeat steppers and other breakneck gems, she regularly wreaks havoc on Ljubljana’s underground dancefloors and moves the bodies of ravers at local summer festivals. As a producer, she released a collaborative EP with her colleague Dvidevat for the Kamizdat label, and her productions can also be found on various compilations.