Klubski večeri

SONICA 2022: DJ Marcelle (NL), Gašper Torkar, Blažen DJ

Nebrzdani klubski avanturizem v režiji ene najbolj slogovno unikatnih in selektorsko drznih didžejk daleč naokoli!

✴️ DJ Marcelle (NL) ✴️ Gašper Torkar ✴️ Blažen DJ


Vstopnina: 12 EUR
Festivalska vstopnica: https://tinyurl.com/yu29kyva


Vezenje (novih) relacij je potencial za izvezenje novih realnosti. Na Sonico zato prihaja ena najbolj izvenserijskih didžejk daleč naokoli. Slogovno samosvoja in estetsko neumestljiva nizozemska selektorka DJ Marcelle je znana po svojem rokohitrskem, tehnično osupljivem miksanju na tri gramofone. V svojih eklektičnih setih, v katerih inventivno spaja plesne in eksperimentalne muzike različnih izvorov, ustvarja psihedeličen napoj za avanturistična plesišča. Izkušnjo njenega DJ nastopa, ki je pregovorno poln vratolomnih zavojev in eksplozij nebrzdane energije, je težko opisati z besedami. DJ Marcelle ustvarja mimo ustaljenih vzorcev in pravil ter med raznorodnimi glasbami tega sveta gradi nove vezi in ustvarja nove (zvočne) realnosti. Za nič manj razgibano ogrevanje bo tokrat poskrbel profilirani ljubljanski didžej in producent Gašper Torkar, za slavnostni krog noč pa bo zadolžen nepredvidljivi Blažen DJ s svojo vselej svežo in slogovno nepredvidljivo selekcijo.

DJ Marcelle (NL)
Slogovno samosvoja in estetsko neumestljiva nizozemska selektorka DJ Marcelle predstavlja razred zase. Mojstrica, ki je znana po svojem rokohitrskem, tehnično osupljivem miksanju na tri gramofone, si je renome na mednarodni elektronski sceni zagotovila s svojimi eklektičnimi seti, v katerih inventivno spaja plesne in eksperimentalne muzike različnih izvorov, ustvarjajoč psihedeličen napoj za avanturistična plesišča. Izkušnjo njenega DJ nastopa, ki je pregovorno poln vratolomnih zavojev in eksplozij nebrzdane energije, je težko opisati z besedami. V njenih selekcijah je skoraj vsak sledeči miks nov razlog za čudenje. Afriški grime, noise, UK hardcore, trap, postpunk, techno in druga glasba onstran pričakovanj … DJ Marcelle ustvarja mimo ustaljenih vzorcev in pravil, zato upravičeno velja za eno najbolj priljubljenih izbir med vsemi drznejšimi vodjami festivalskih in klubskih programov.

Gašper Torkar (SI)
Gašper Torkar je vsestranski glasbeni ustvarjalec, ki je aktiven na različnih področjih sodobne umetnosti. Poznamo ga kot elektronskega producenta z vrhunskimi izdajami robnega techna, ambientalne in eksperimentalne elektronike za domačo založbo Kamizdat in razne kompilacije, skladatelja za gledališče, avtorja pesniške zbirke in zvočnega umetnika, vpetega v različne umetniške projekte. Občasno ga lahko ulovite tudi v vlogi žanrsko avanturističnega didžeja, ki prefinjeno povezuje različno glasbene sfere in ere, vselej z mislijo na raziskovalno in nekonvencionalno.

Blažen DJ (SI) (Cosmic Sex)
Elektronski producent, programer, algorejver, eksperimentalni VJ in didžej Blaž Pavlica je soustanovitelj kolektiva Cosmic Sex in sovoditelj oddaje Partijska linija na Radiu Študent. Čeprav muziko vrti že več kot desetletje, se je na domači sceni uveljavili predvsem v zadnjih petih letih s svojimi (pre)drznimi didžej seti, v katerih prepleta britanske basovske muzike in dediščino hardkor kontinuuma (breakbeat, grime, garage, drill, hard drum, amapiano), sodobne odvode perkusivnega techna iz različnih koncev sveta, obskurne disko/post-punk/new wave izkopanine in druge čudaške muzike za radovedna plesišča.


ENG
The embroidering of (new) relations offers the potential for the embroidering of new realities. That’s why one of the most out-there DJs around is coming to Sonica. Stylistically unique and aesthetically unmistakable, Dutch selector DJ Marcelle is known for her dexterous and technically stunning mixing on three turntables. In her eclectic sets, which inventively fuse dance and experimental music of various origins, she creates a psychedelic potion for adventurous dancefloors. The experience of her DJ performance, proverbially full of breakneck turns and explosions of unbridled energy, is hard to put into words. DJ Marcelle operates outside established patterns and rules, making new connections and creating new (sonic) realities comprising extremely diverse music. The prolific Ljubljana DJ and producer Gašper Torkar will provide a no less impressive warm-up, while the unpredictable Blažen DJ will be in charge of the night’s victory lap with his always fresh and stylistically unpredictable selections.

DJ Marcelle (NL)
Stylistically distinctive and aesthetically diverse, Dutch selector DJ Marcelle is one of a kind. Known for her dexterous and technically stunning mixing on three turntables, she has made a name for herself on the international electronic scene with her eclectic sets in which she inventively fuses dance and experimental music from different origins, creating a psychedelic potion for adventurous dancefloors. The experience of her DJ performance, proverbially full of breakneck turns and explosions of unbridled energy, is hard to put to words. In her selections, almost every mix is a new reason to marvel. African grime, noise, UK hardcore, trap, post-punk, techno and other music beyond expectation… DJ Marcelle breaks the mould and the rules, and is rightly considered one of the most popular choices amongst more adventurous festival and club curators.

Gašper Torkar (SI)
Gašper Torkar is a versatile music artist active in various fields of contemporary art. He is known as an electronic producer with top-notch releases of leftfield techno, ambient and experimental electronica for the Slovenian label Kamizdat and various compilations, a composer for theatre, author of a poetry collection and a sound artist involved in various art projects. Occasionally, he can also be found in the role of a genre-defying DJ, subtly connecting the dots between different musical spheres and eras, always with an eye for the strange and unconventional.

Blažen DJ (SI) (Cosmic Sex)
Electronic producer, programmer, live coder, experimental VJ and DJ Blaž Pavlica is the co-founder of the Cosmic Sex collective and co-host of the Partijska linija show on Radio Študent. Although he has been spinning music for more than a decade, he has made a name for himself on the local scene in the last five years with his daring and exploratory DJ sets in which he blends British bass music and the heritage of the hardcore continuum (breakbeat, grime, garage, drill, hard drum, amapiano), contemporary percussive techno from different parts of the world, obscure disco/post-punk/new wave digs and other weird music for curious dancefloors.