Teater

Psihološke operacije / PSYOPS @Lutkovno gledališče Maribor

Mariborska premiera AV hipnagogične izkušnje.

𝘙𝘦𝘴𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘫𝘦 𝘴𝘬𝘳𝘪𝘵𝘢
𝘷 𝘥𝘢𝘵𝘢𝘣𝘢𝘻𝘢𝘩 𝘵𝘢𝘫𝘯𝘪𝘩 𝘴𝘭𝘶𝘻̌𝘣
𝘪𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘫𝘢𝘩 𝘭𝘫𝘶𝘥𝘪

Dogodek se bo odvil v Lutkovnem gledališču Maribor.


Vstop prost.


Avtorji audio-vizualne hipnagogične izkušnje – Tibor Hrs Pandur; Lina Rica; Miha Šajina – Shekuza in Boštjan Čadež – FŠK – s pomočjo simulacije in dekodiranja sanjskih protokolov kot obče-koristnega »pranja možganov« v Lutkovnem gledališču Maribor raziskujejo fenomen branja kot javnega razkritja najintimnejšega. Vojni termin »psiholoških operacij« si prisvajajo in razširjajo na komunikacijo kot tako, saj bi naj pri sporazumevanju šlo za potencialno vzajemno korist vseh vpletenih in ne zgolj za »propagando, ki podpira državne cilje, z namenom posredno ali neposredno vplivati na mnenja, čustva, razpoloženja ali obnašanja katerekoli skupine v korist sponzorja«.

Boj proti cenzuri pozabe, ki ga zapis, verbalizacija ali simulacija sanj vključuje, že po Freudu fiksira razliko med sanjami in kasnejšo retroaktivno reprodukcijo nočnega dogodka ter dokazuje tendenco človeškega psihofizicnega aparata, da si zunanji svet nevede prilaščamo kot projekcijsko platno notranjega teatra; »gledališča, v katerem je sanjalec sam prizorišče, igralec, šepetalec, producent, avtor, publika in kritik« (prosto po Jungu). Prav to poudarja Henri Bergson v predavanju o sanjah iz leta 1901, ko sanje vzporeja z aktom branja, pri čemer ne beremo dejanskih črk, ampak si pomen in zaznavo podarimo kot halucinacijo lastnega eksternaliziranega spomina, kot »projekcijo spomina navzven v halucinatorni obliki«.

𝘒𝘰 𝘣𝘦𝘳𝘦𝘴̌ 𝘯𝘦𝘬𝘰𝘨𝘢
𝘯𝘦 𝘣𝘦𝘳𝘦𝘴̌ 𝘯𝘫𝘦𝘨𝘢, 𝘢𝘮𝘱𝘢𝘬 𝘴𝘦𝘣𝘦
𝘬𝘢𝘬𝘰 𝘨𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘦𝘴̌
𝘉𝘳𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘴𝘰 𝘴𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘰 𝘢𝘧𝘦𝘬𝘵𝘪𝘩 𝘣𝘳𝘢𝘭𝘤𝘢
𝘬𝘪 𝘮𝘶 𝘫𝘪𝘩 𝘵𝘦𝘬𝘴𝘵 𝘴𝘱𝘳𝘰𝘻̌𝘢
𝘚̌𝘵𝘦𝘬𝘢𝘴̌?
𝘉𝘳𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘫𝘦 𝘣𝘳𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘶𝘤̌𝘪𝘯𝘬𝘢 𝘣𝘳𝘢𝘯𝘫𝘢
𝘯𝘦 𝘵𝘦𝘬𝘴𝘵𝘢
𝘛𝘦𝘬𝘴𝘵 𝘣𝘦𝘳𝘦 𝘣𝘳𝘢𝘭𝘤𝘢
𝘉𝘳𝘢𝘭𝘦𝘤 𝘫𝘦 𝘴𝘦𝘯 𝘵𝘦𝘬𝘴𝘵𝘢

zveni fragment pesmi iz knjige Psyops (Litera, 2022) Tiborja Hrsa Pandurja, na podlagi katere ta intervencija v prostoru, namenjenem masovni hipnozi gledalcev, zavrača razširjeno predpostavko, da so sanje le »mentalni kino«, namenjen pozabi ali inkonsekventni zabavi, ampak samoohranitvena fiziološka nujnost: edina legitimna, nepatološka halucinogena izkušnja norosti, ki jo družba še tolerira.

Psihološke operacije so poskus transplantacije tega spomina pozabe, ki otipljivo manifestira do kolikšne mere se v samem trenutku zaznavanja naša percepcija v medsebojni povratni zanki s svetom sogenerira neodvisno od nas.

English:
The authors of the audio-visual hypnagogic experience – Tibor Hrs Pandur (text, voice, direction); Lina Rica (video); Miha Šajina – Shekuza (sound) and Boštjan Čadež – FŠK (code) – explore the phenomenon of public reading as leaks of our most intimate of disclosures.

By simulating and decoding dream protocols, they re-appropriate and extend the military term of “psychological operations” to communication as a whole and try to wash your brain for the good of all involved.

𝘖𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪𝘫𝘢: 𝘒𝘜𝘋 𝘊𝘩𝘢𝘯𝘯𝘦𝘭 𝘡𝘦𝘳𝘰, , Kulturna četrt MInoriti, Lutkovno gledališče Maribor, 𝘡𝘢𝘭𝘰𝘻̌𝘣𝘢 𝘓𝘪𝘵𝘦𝘳𝘢.

𝘗𝘚𝘠𝘖𝘗𝘚 𝘱𝘰𝘥𝘱𝘪𝘳𝘢 𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘴𝘵𝘷𝘰 𝘻𝘢 𝘬𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘙𝘦𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘚𝘭𝘰𝘷𝘦𝘯𝘪𝘫𝘦