Razstave

Boštjan Drinovec: Umetni raj MM

Boštjan Drinovec v Galeriji Ch0 predstavlja Umetni raj MM, kjer kombinira kipce iz serije Mali uporniki ter skulpturo iz serije Umetni raj. Slednja raziskuje našo dvojnost pri odnosu do narave, od katere se odmikamo z življenjem v zaščitenih, z vsemi možnimi napeljavami opremljenih bivališčih, hkrati pa jo pogrešamo in njeno bližino ohranjamo z malimi dejanji, kot je npr. zalivanje sobnih rastlin ali pa bežimo v svoje umetne svetove in kreativna zavetja kot je Metelkova mesto.
Boštjan Drinovec je akademski kipar in magister umetnosti, samozaposlen v kulturi in predavatelj na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter ustvarjalec AKC Metelkove Mesta.
Dejaven je na področju male plastike (Mali uporniki, Lego mislec,…), galerijskih postavitev (Drevesni delec, Ples vetra, Oseminštiridesetkratokolisveta, Neskončni svet, Svetlobna postaja ,…), kinetičnih (Moebiusov trak, Kakofonični generator,…) in zvočnih instalacij ter skulptur in spomenikov v javnem prostoru.

Vstop prost.