Razstave

Urša Halilovič: (self)reinventing

V Galeriji Ch0 se bo predstavila Urša Halilovič.

Koliko svobode dopušča že določena oblika, se kreativnost tu konča ali lahko kljub omejitvam najdemo svojo pot?


Vstop prost.


Urša Halilovič z umetnostjo deli del sebe. Njeno merilo je pristop do drugačnosti. Produktivno mišljenje človeka je glavno vodilo, ki se kaže v slikanju portretov- sprejemanje drugačnih pogledov in sledenje svojemu načinu življenja. V njenih delih sta izraženi svoboda in enostavnost ter lastno izražanje – surrealistične podobe, a izraziti detajli, izvzeti iz medsebojnih odnosov.
Preko ustvarjalnosti pripoveduje zgodbo, ki je v določenem obdobju aktualna v njenem življenju. Lahko vidimo, da se skozi njeno delo izraža, tukaj je res samo ona – odprta, čutna in kreativna. Sledi svojim zamislim, brez strahu in samoomejevanja, saj lahko le tako skozi svoje delo izraža del svoje osebnosti in svoj pristop do ustvarjanja.Ker ji potreba po kreativnem izražanju na različne načine ne da miru, se tako preizkuša tudi na drugih kreativnih področjih.

Urša Halilovič je akademska slikarska, ki deluje na raznih področjih sodobne vizualne umetnosti.
V njenih delih so emocije in (likovne) misli vidne v medsebojnih likovnih elementih del. V svojih delih poskuša odprto, nezaznamovano, mogoče celo z otroško naivnostjo obravnavati te medsebojne odnose. Fascinira jo produktivno mišljenje človeka, torej mišljenje, ki buri človekovo domišljijo in jo tako vzpodbudi k nevsakdanjem razmišljanju. Ne sprejemati sveta kot danega, dvomiti o vsem, analizirati, eksperimentirati.