Koncerti

SONICA 2021 koncert // Octex, TetaMeta, Swan Meat + Nimaš izbire: GABI98 DJ set

Premierna predstavitev novega albuma in nove založbe legende elektronske muzike Octexa.

🔮 Octex 🔮 Swan Meat (ZDA) 🔮 TetaMeta 🔮 Gabi98

Vstop prost.

𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋𝐒𝐊𝐀 𝐕𝐒𝐓𝐎𝐏𝐍𝐈𝐂𝐀/ 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓

Od 20h dalje se bo v klubu Channel Zero odvil koncertni večer, ki ga bo zaznamovala koncertna premiera novega albuma domačega Octexa. Octex je s svojo samosvojo zvočno sintezo zaznamoval mednarodne tokove v polju dub techna, ki ga je kasneje ves čas dekonstruiral in poglabljal z eksperimentiranjem, modularno sintezo, lomljenimi ritmi, terenskimi posnetki in grajenjem atmosfere. Na povratniški plošči Mindrifft (Polynya music, 2021) stopi še korak dlje in nas v pretanjeni igri frekvenc in repeticij pelje v hipnotično robno polje percepcije zvoka, v pulziranja in ritmične premike, v zanko ponavljanja in razlike, ki se tvori v naših slušnih kanalih izven osnovne zvočne materije.

Poleg Octexa bo nastopila tudi TetaMeta, projekt Patricije Arh, vpeta med preteklost synthpopa in njegovo novodobno reminiscenco synthwavea in dream popa, ki ga preveva prosojna, zračnasta elektronika,v kateri zvenijo teksture večslojnih sintetizatorskih spevov, odmaknjene razprostrti po zvočnem platnu. Za njo pa še ameriško-nemška producentka in DJ-ka Swan Meat, katere enkraten zvok zaznamuje preplet strunskih kompozicij, 8-bitnih sint melodij in intenzivnih tehno izbruhov, ter GABI98 iz domačega DJ kolektiva Nimaš Izbire.

++++

𝐒𝐰𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐚𝐭 je producentka in didžejka iz Washingtona, D.C., ki živi v Kölnu. Od leta 2017, ko se je na sceni pojavila z EP-jem BOUNTY, s katerim se je poklonila klasični seriji video iger Metroid, si je ustvarila lastno nišo in izpopolnila zvok, v katerem se v čudnem in srhljivem vrtincu srečujejo zametki strunskih aranžmajev, 8-bitne melodije sintov in orjaški techno kiki. Od takrat je izdala nešteto singlov, remiksov in EP-je TAME, Knife Splits Ice in FLESHWORLD. Kot DJ rezidentka londonske radijske postaje Rinse FM in polovica producentskega dua House of Suns je dokazala, da je vsestranska in se nenehno razvija.

𝐓𝐞𝐭𝐚𝐌𝐞𝐭𝐚 je projekt Patricie Arh. Skozenj zveni skrajno intimen, emotiven oseben prostor, razprostrt skozi zastrtost spomina, nostalgije, čutne atmosferike in tiho zveneče melanholije. Vpetega med preteklost synthpopa in njegovo novodobno reminiscenco synthwavea in dream popa, ga preveva prosojna, zračnasta elektronika,v kateri zvenijo teksture večslojnih sintetizatorskih spevov, odmaknjeno razprostrti po zvočnem platnu. Tega večkrat naslikajo vizualije Neže Knez, podkepijo kreacije stilista Anžeta Mraka, oblikovanje zvoka Petra Dimnika in ritmi bobnarja Žana Šembreka. Vstopite v objem sanjavosti, v katerem se skrivajo odtenki temačnejših emocij.

Gabriele Steffe (𝐆𝐀𝐁𝐈𝟗𝟖) je mladi ustvarjalec, predstavnik mlajše generacije ustvarjalcev_k in kolektivov, s katerimi intenzivno redefinirajo ljubljansko podtalno klubsko sceno. Ukvarja se predvsem s klubsko glasbo in kuriranjem. Je ustanovitelj kreativnega kolektiva 𝐍𝐢𝐦𝐚𝐬̌ 𝐢𝐳𝐛𝐢𝐫𝐞 in klubskih večerov Krom in Štrom. Kot DJ v svojih setih eklektično premešča različne derivate trapa, cloud rapa, ambientalne glasbe, hyperpopa, spletne audiovizualne kulture in post-internetnega ravea. Trenutno je doma pri dekonstruirani klubski elektroniki, derivatih cloud rapa, sarkastičnem popu in post-internetnem raveu. S sanjavo, udarno, plesno, sarkastično, poppy, nabuhlo hyperestetiko vas bo raztelesil med fizičnim in virtualnim prostorom.

++++
𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋𝐒𝐊𝐈 𝐓𝐄𝐃𝐄𝐍 // 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐖𝐄𝐄𝐊 (27. September- 2. Oktober)
Ponedeljek/Monday, 27. 9. – Razstava +MSUM: Tuomas A. Laitinen: Haemocyanin
Ponedeljek/Monday, 27. 9. – Channel 0 koncert: Yila & VJ 5237
Torek/Tuesday, 28. 9. – Kinoteka film: Ballad of Genesis & Lady Jaye (Marie Losier)/ Listening session: Throbbing Gristle: “Journey Through A Body”
Torek/Tuesday, 28. 9. – Kinoteka AV koncert: Sophie Hoyle + Swan Meat: »Chronica« + Q&A
Sreda/Wednesday, 29. 9. OTVORITEV FESTIVALA- MAO koncerti: Octex, TetaMeta, Swann Meat, GABI98
Sreda/Wednesday, 29. 9. – MAO Diskurzivni program PSSSST: “MysTech Entanglements” w/ Marija Bozinovska Jones, Jessika Khazrik, Silvia Rosani, Spatial / “Aspiring Musician’s Toolkit” w/ James Ginzburg, Raphael Rodriguez, Chris Eckman, Chloe Lula / James Ginzburg in Chloe Lula interview / Keynote: Bill Dietz (Arhiv Maryanne Amacher)
Četrtek/Thursday, 30. 9. – Kino Šiška koncerti: Shackleton, Spatial, Domen Gnezda
Petek/Friday, 1. 10. – Cankarjev dom koncerti: James Ginzburg, Silvia Rosani, Riccardo la Foresta, MBJ Wetware B2B TUUM DJ set
Sobota/Saturday, 2. 10. – Mesto žensk/Stara mestna elektrarna koncerti: Aïsha Devi, Jessika Khazrik, Kezz

 

𝘒𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵 𝘷 𝘴𝘬𝘭𝘰𝘱𝘶 𝘬𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘯𝘦𝘨𝘢 𝘤𝘪𝘬𝘭𝘢 𝘓𝘦𝘷𝘦𝘭 𝘜𝘱 𝘴𝘰𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘪𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘔𝘦𝘴𝘵𝘯𝘢 𝘰𝘣𝘤̌𝘪𝘯𝘢 𝘓𝘫𝘶𝘣𝘭𝘫𝘢𝘯𝘢 – 𝘖𝘥𝘥𝘦𝘭𝘦𝘬 𝘻𝘢 𝘬𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘪𝘯 𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘴𝘵𝘷𝘰 𝘻𝘢 𝘬𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘙𝘚

//////////////////////////////////////////////////////////
One of the fathers of the local electronic scene returns with a premiere of his new music! 𝐎𝐜𝐭𝐞𝐱, with his unique sound synthesis, marked international currents in the field of dub techno, which he later deconstructed and deepened through experimentation, modular synthesis, broken rhythms, field recordings and atmosphere building. On his comeback album Mindrifft (Polynya music, 2021), he goes a step further, taking us into a subtle play of frequencies and repetitions into the hypnotic fringe of sound perception, into pulsations and rhythmic shifts, into the loop of repetition and difference that forms in our auditory channels beyond the basic sonic matter. But these are not sonic eavesdropping. With them, alongside the sonically electrified bodies, Octex also takes us into the dance in our minds.

𝐒𝐰𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐚𝐭 is a producer and DJ from Washington, D.C. based in Cologne. Since breaking onto the scene in 2017 with her EP BOUNTY, a tribute to classic Metroid games, she has carved out her own niche, perfecting a sound in which sweeping string arrangements, 8-bit synth melodies, and gigantic techno kicks meet in a weird and eerie whorl. She has since released myriad singles, remixes, and the EPs TAME, Knife Splits Ice, and FLESHWORLD. A resident DJ on London’s Rinse FM as well as one-half of the production duo House of Suns, she has proven herself versatile and ever-evolving.

𝐓𝐞𝐭𝐚𝐌𝐞𝐭𝐚 is a project by Patricia Arh. Through it emerges an extremely intimate, emotional personal space, stretched through a veil of memory, nostalgia, sensual atmospherics and quietly sounding melancholy. Sandwiched between synthpop’s past and its modern reminiscence of synthwave and dream pop, it is permeated by translucent, airy electronics, in which the textures of multi-layered synthesiser chants sound, spaced out across the sonic canvas. This is often painted by the visuals of Neža Knez, underpinned by the creations of stylist Anže Mrak, the sound design of Petr Dimnik and the rhythms of drummer Žan Šembrek. Enter the embrace of dreaminess, which hides shades of darker emotions.

Gabriele Steffe alias 𝐆𝐀𝐁𝐈𝟗𝟖 is a young artist, a representative of the younger generation of artists and collectives that are intensively redefining the Ljubljana underground club scene. He is mainly involved in club music and curating. He is the founder of the creative collective 𝐍𝐢𝐦𝐚𝐬̌ 𝐢𝐳𝐛𝐢𝐫𝐞 (You Have No Choice) and the club nights Krom and Štrom. As a DJ, his sets eclectically mix various derivatives of trap, cloud rap, ambient music, hyperpop, online audiovisual culture and post-internet rave. He is currently at home with deconstructed club electronica, cloud rap derivatives, sarcastic pop and post-internet rave. With dreamy, percussive, danceable, sarcastic, poppy, swollen hyperaesthetics he will make you dance between physical and virtual space.