Razstave

Mlekothemilk: Abstrakcija sočutja

PROSTOR.
ABSTRAKCIJA.
SOČUTJE DO PROSTORA.


Vstop prost.


Zakaj tak naslov?
Za slednjega sem se odločil zato, ker sem želel raziskovati odnos med praznim in nasičenim. Deli sem si vzel kot eksperiment, ki skozi abstrakcijo umetnosti išče podobnosti z realnostjo v že grajenem prostoru. Prostoru polnem definicij in medsebojnih odnosov. Narejeno, je grajeno.

Že samo dani bel prazen kubus, ki sem ga dobil, da vanj umestim svoje delo, je prostor.

Je bel, nezanimiv prostor. Definiran s štirimi belimi stenami, ki v meni, ko ga gledam, pusti občutek praznine. Poln možnosti, kaj narediti. Ali ne? Tu bi rad citiral Van del Velda, ki je leta 1905 napisal naslednje: ” Kdo mi daje to pravico, da vsiljujem svetu okus in željo, ki je tako osebna. ” Praznina, ki te kliče po tem, da vanjo nekaj umestiš. Abstraktna hiša v obliki kocke ali piramide, ki išče svoj formalni obstoj v prostoru ali v drugem primeru abstraktna ravna površina, ki v simboiozi z ostalimi tvori bolj domišljiski prostor.

V manjšem kubusu, delo deluje ostro. Prostor je poln pravilnih ostrih linij in tekstur v različnih dimenzijah, različnih velikosti. Je poln dopuščanja domišljije. Skolpturalno definiran in nedefiniran, kot urbanizem mesta sam. Vse stoji,in je v kaotičnem odnosu. Teksture na papirju reprezentirajo različne programa mesta, ki se skozi leyarjenje povezujejo z ostalimi na subtilen način. Sočutje do prostora je zaradi dopuščanja večje abstrakcije drugačno kot pri prvem,ki deluje kot bolj definirano okolje.

Kubusi tu predstavljajo objekte, prostor med njimi pa parke, ulice. Je mikro vpogled v prej omenjeni abstrakten prostor, bolj matematične narave. Tu teksture dobijo popolnoma drugačen odnos druga do druge kot pri prej omenjenem delu. Vsaka izmed njih lahko predstavlja svojo bivanjsko enoto, ki je v bolj definiranem odnosu z drugo ob sebi.

Citiram Van del Valda: ” Enodružinska hiša je bila vodilna socialna sila, skozi katero so se lahko postopoma spreminjale vrednote. ” V abstraktnem sočutju druga do druge, ki da prostoru kvaliteto.

Vsak izmed kubusov predstavlja moje videnje možganov ljudi, ki bivajo.

ABSTRAKCIJA SOČUTJA PROSTORA.