Razstave

Vianney Lefebvre: »Brez naslova XXS«

Konec junija v najmanjši galeriji razstavlja francoski umetnik, ki zadnja leta živi v Izoli.

Vstop prost.

Vianney Lefebvre se je rodil v bližini Lilla (Francija) leta 1984. V otroštvu je živel v Tourcoingu, medtem ko je začel risati in slikati sam, obkrožen z umetninami krajinskega slikarja Josepha Vivesa, prijatelja njegovih staršev. Za dolga leta je vse ustavil, nato pa se je v dvajsetih po naravni poti vrnil k umetnosti. Vse je postalo bolj jasno, ko je spoznal svojega mojstra Stevana Veljkovica (Lille-Beograd), ki ga je leta poučeval risanja in slikanja. Hitro je sodeloval na številnih skupinskih razstavah in začel kot zasebni učitelj v svojem ateljeju. Spomladi 2017 je zapustil Lille in se preselil v Slovenijo. Kot rezultat svobode, ki jo je takoj začutil pri izražanju skozi svojo umetnost, je septembra 2017 prislužil svojo prvo Veliko Nakupno Nagrado ExTempore Piran 2017. V Izoli je odprl zasebni atelje z različnimi mednarodnimi umetniki (Di Stefano, Belsky), skozi vse leto 2018. Udeležuje se skupinskih razstav po Sloveniji (Ljubljana Art Festival 2018, Obala International Art in Koper 2018), kot tudi osebnih (PLAC Izolanov 2018, Terme Galerija Strunjan 2018, Layerjeva Hisa Kranj 2019, Krpanov Dom Pivka 2020). Zdaj živi, ​​dela in poučuje v Pomjanu (Koper), kjer je njegov atelje odprt za obisk vsako soboto od aprila do oktobra in po naročilu.

 

EN:
Vianney Lefebvre was born near Lille (France) in 1984. He lived in Tourcoing during his childhood, while he began to draw and paint by himself, surrounded by artworks from landscape painter Joseph Vives, friend of his parents. He stopped everything for many years, then came back naturaly to art in his twenties. Everything went clearer when he met his master Stevan Veljkovic (Lille-Belgrade), who teached him drawing and painting for years. He quickly participated to many group exhibitions and began himself private teacher in his studio. He left Lille in spring 2017 to move in Slovenia. As a result of the freedom he immediately felt to express himself through his art, in September he earned his first Major Purchase Prize (Velika Odkupna Nagrada) to ExTempore Piran 2017. He opened a private studio with different international artists in Izola (Di Stefano, Belsky), during all the year 2018. He participates to group exhibitions through Slovenia (Ljubljana art festival 2018, Obala International Art in Koper 2018), as well as personal (PLAC Izolanov 2018, Terme Galerija Strunjan 2018, Layerjeva Hisa Kranj 2019, Krpanov Dom Pivka 2020). He now lives, works and teaches in Pomjan (Koper), where his studio is open for visits every Saturday from april to October, and on demand.