Klubski večeri

četrtek, 7. 6. ob 21.00 – IDNET BABELSPRECH II

Intermedijsko branje v sklopu srečanja post-jugoslovanskih in nemško govorečih avtorjev: Poetry At the Crossroads: Tactics of Persistance, ki ga organizirata Babelsprech International in Paraliterarno društvo I.D.I.O.T.

Bralci:
Barbara Juch, Saskia Warzecha, Patrick Savolainen, Max Czollek, Simone
Lappert, Sergej Harlamov, Jan Krmelj, Ana Pepelnik, Dejan Koban, Ivan
Antić, Katja Grcić, Andrej Tomažin.

Glasba in vizualije:
Sajin Olenc, Brgs, Atlas, Boštjan Čadež – Fšk


23:00 – 4:00
 Zaključna DJ zabava: Kalu & Glitteris
Vstopnina: 3€