ProgramRazstave

četrtek, 21. 12. ob 20.00 – Galerija Ch0: Djordje Kolarski

Djordje Kolarski : “Omogočanje navdušenja - člen 247”
 
Postavitev je kompozicija, ki se nanaša na tradicionalno prikazani človeški strah pred spremenjenim stanjem zavesti in svobodo izbire. 
 
Omogočanje užitka je paranoja. Od verskih dogem včasih in represivnih ukrepih (včasih in danes) svobodo izbire sankcionira člen 247: Kdor napeljuje drugega k jemanju opojnih substanc ali mu daje droge, da jih uživa sam ali druga oseba, ali nudi prostor za uporabo prepovedanih drog, ali kako drugače omogoča drugemu jemanje opojnih substance, se kaznuje z zaporno kaznijo od 6 mesecev do 5 let.
 
Omogočanje užitka je solidarnost.
Člen 247 je odvzel svobodo nekaterim dobrim ljudem. To je navdihnilo vrsto istoimenskih benefitov in akcij v Novem Sadu, katerih cilj je zagotoviti boljšo kakovost življenja ljudi za rešetkami.
 

četrtek, 25. 1. ob 20.00 – Galerija Cho: Matija Drobne – Maco: »F!N?«

Otvoritev razstave najnovejšega kolaža – F!N? - Matije Drobneta - Macota.
 
Na samostojni razstavi v pregovorno najmanjši galeriji CH0 bo Maco predstavil povsem novo delo, ustvarjeno posebej za pričujočo razstavo, ki nadaljuje in nadgrajuje prepoznavni izraz njegovih analognih kolažev. Ti najpogosteje prikazujejo konstruirane domišljijske svetove, ki temeljijo na sodobni (medijski) stvarnosti. Sestavljeni so iz fragmentov tiskovin, s katerimi se posameznik hočeš nočeš sooča na vsakem koraku. Podobe iz revij, reklamnih katalogov in plakatov, ki so običajno ustvarjene z namenom idealiziranja in propagiranja, avtor pomensko spreobrača in ustvarja kratke neverbalne stripe, politične komentarje ali nadrealne vizualizacije lastne domišljije.